Ekoposyp

- zimný posypový materiál z prírodného zeolitu

Funkcia: EkoPosyp

  • zdrsňuje zľadovatelý a šmýkľavý povrch ciest, parkovísk, chodníkov, schodov a pod.
  • pomáha pri zapadnutí kolies auta v snehu, resp. na ľade.

Produkty