Jakość

VSK PRO-ZEO s.r.o. wykorzystuje system zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001: 2015 i FAMI-QS. i FAMI-QS. Firma otrzymała certyfikat jakości i bezpieczeństwa FAMI-QS w dziedzinie dodatków paszowych i premiksów.

Niniejszy certyfikat określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa dodatków paszowych i premiksów zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dotyczącymi higieny pasz, a także poprawy identyfikowalności produktu. Wspiera wydawanie zasad dobrej praktyki wytwarzania z zastosowaniem zasad HACCP, których głównym celem jest bezpieczeństwo pasz.

VSK PRO-ZEO s.r.o. jest uznanym producentem certyfikowanego produktu zeolitowego nawozu, pomocniczej substancji glebowej i posiadacza certyfikatów UKSUP Bratislava, SK. Na podstawie Decyzji Głównego Inspektora Higieny nasze produkty są również zatwierdzone do stosowania w uzdatnianiu wody pitnej i usługowej.

Na życzenie możemy wysłać wymienione certyfikaty oraz analizy laboratoryjne.

Polityka jakości i bezpieczeństwa

Kierownictwo firmy jest świadome swojej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo dostarczanych produktów, a zgodnie z ISO 9001:2015 i FAMI QS ustanawia politykę jakości i bezpieczeństwa. Polityka jakości i bezpieczeństwa to systematyczna dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktu, której ostatecznym celem jest zaspokojenie wymogów i potrzeb naszych klientów.