Kontakt

Ústredie - Office

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
SK 040 01 Košice

Korešpondenčná adresa, výroba a predaj:
Prevádzka Lom Kučín 139
094 21 Nižný Hrabovec

+421 57 488 06 26
+421 57 488 06 26
info@vskpro-zeo.sk

Manažér prevádzky a predaja:
Ing. Matej Rosiar
+421 57 488 06 27
+421 911 351 226
rosiar@vskpro-zeo.sk

Vedúci lomu:
Ing. Ondrej Pavelko
+421 57 488 06 28

Úsek kvality, BOZP a správy:
Ing. Mária Husárová
+421 57 488 06 29
husarova@vskpro-zeo.sk

Úsek obchodný a expedície:
Ľudmila Horvátová
+421 57 488 06 26
+421 905 879 703
info@vskpro-zeo.sk
horvatova@vskpro-zeo.sk

Úsek technický a údržba:
Marián Gašpar
+421 57 488 06 28
+421 908 094 190
gaspar@vskpro-zeo.sk

Ekonomický úsek
Ing. Lucia Dobrocká
+421 915 847 345
ekonomika@vskpro-zeo.sk

Napíšte nám

* - povinné položky

Kde nás nájdete