This website uses cookies. For more informacition about cookies, visit Cookies section of the site. It is your sole responsibility not allow or disable the usage of cookies.

Kontakt

Head Office
VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
SK 040 01 Košice

Adres pocztowy, produkcja i sprzedaż:
Ruch Lom Kučín 139
094 21 Nižný Hrabovec
+421 57 488 06 26
+421 57 488 06 26
info@vskpro-zeo.sk

Operacje i kierownik sprzedaży:
Ing. Matej Rosiar
+421 57 488 06 27
+421 911 351 226
rosiar@vskpro-zeo.sk
sale@vskpro-zeo.sk

Przywódca kamieniołomu:
Ing. Ondrej Pavelko
+421 57 488 06 28

Ekcja Jakość, Zajęcie i Administracja:
Ing. Mária Husárová
+421 57 488 06 29
husarova@vskpro-zeo.sk

Dział biznesowy i ekspedycyjny:
Mgr. Baníková Janka
+421 57 488 06 26
+421 905 879 703
info@vskpro-zeo.sk
banikova@vskpro-zeo.sk

Dział techniczny i konserwacji:
Marián Gašpar
+421 57 488 06 28
+421 908 094 190
gaspar@vskpro-zeo.sk

Dział Ekonomiczny:
Ing. Lucia Dobrocká

Napisz do nas

* - wymagane pola

Gdzie nas znajdziesz