This website uses cookies. For more informacition about cookies, visit Cookies section of the site. It is your sole responsibility not allow or disable the usage of cookies.

O nas

Profil firmy

Firma VSK PRO – ZEO s.r.o., z siedzibą na Južnej triede 125 w Koszycach, posiada wyznaczony obszar wydobywczy na terytorium Republiki Słowackiej do wydobywania naturalnego zeolitu (klinoptilolitu) na złożu Kamieniołom - Kučín.

VSK PRO - ZEO dołączyła do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw VSK MINING GROUP, która zajmuje się wydobyciem minerałów. W 2010 roku do spółki dołączył zagraniczny partner Paltentaler Minerals GmbH, członek grupy Paltentaler Holding z siedzibą w Rottenmann, Austria. Paltentaler Minerals GmbH stopniowo przekształcał się w MEB Migulator Entwicklung & Beteiligung GmbH do 2016 r.

Podstawowym celem firmy jest jakość oferowanych produktów i innych usług oraz ogólny rozwój firmy w zakresie wydobycia i przetwarzania zeolitu z zastosowaniem nowoczesnych procedur technologicznych. Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju zgodnie z ochroną środowiska.

Historia

 • 2004 - założenie firmy - jedyny wspólnik Ing. Vološin założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością PRO-ZEO s.r.o.
 • 2009 - Sprzedaż spół. - wejście międzynarodowej grupy VSK MINING GROUP
 • 2010 - Przyłączenie nowego partnera - PALTENTALER MINERALS Beteiligungs GmBH (zagraniczne know-how)
 • 2016 - Transformacja spółki PALTENTALER MINERALS Beteiligungs GmBH na MEBMigulator Entwicklung & Beteiligung GmbH
 • 2018 - członek INZA, IZA

Struktura organizacyjna

Organy spółki:

 • Organ statutowy: dyrekcja
  Ing. Eduard Hudy, - Dyrektor zarządzający
 • Prokurent spółki
  Ing. Matej Rosiar

Zarząd:

 • Kierownik placówki i sprzedaży Ing. Matej Rosiar
 • Odpowiedzialny za działalność górniczą

Wspólnicy:

 • 65 % - VSK MINING Ltd. (Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center Limassol, Republika Cypryjska)
 • 35%-MEB Migulator Entwicklung & Beteiligung GesmbH, (Rottenmann, Austria)

Kamieniołom Kučín

 • Surface area: 247 739 m 2
 • D eposit reserve : 23 million tons
 • P urest deposit of natural zeolite in Europe
 • Highest content of Clinoptilolite min. 84%

VOP