Priemysel

  • Plnivá (plasty, guma, papier, trhaviny)
  • Prísada do asfaltových bitúmenových zmesí
  • Zlepšenie stability cementových suspenzií
  • Univerzálny sorbent