Przemysł

  • Materiały wypełniające (tworzywa sztuczne, guma, papier, materiały wybuchowe)
  • Dodatek do mieszanek bitumicznych asfaltu
  • Poprawa stabilności zawiesin cementowych
  • Sorbent uniwersalny