This website uses cookies. For more informacition about cookies, visit Cookies section of the site. It is your sole responsibility not allow or disable the usage of cookies.

Zeolit

Zeolit to naturalna skała o wyjątkowych właściwościach fizycznych, wynikających z charakterystycznej struktury krystalicznej i składu mineralogicznego.

Naturalny zeolit - klinoptylolit jest uwodnionym glinokrzemianem kationów metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych, które mają zdolność do wymiany ich wymiennych kationów (Ca 2+, Mg 2+, Na +, K +) na inne.

Struktura przestrzenna kryształów tworzy czworościan (SiO4) 6-oraz (AlO4) 5-, z wiązaniem Si-O-Si i systemem kanalików i porów. W ten sposób podane są specyficzne właściwości fizykochemiczne zeolitów.

Właściwości zeolitu

Właściwości zeolitu-klinoptylolitu wynikają z wyjątkowości jego struktury krystalicznej. Zeolity są krystalicznymi porowatymi adsorbentami o porach o jednakowej wielkości charakterystycznej dla danego typu. Pochłaniają tylko te substancje, które mogą przenikać przez pory do wnęk krystalicznych, tj. ma również krytyczną średnicę cząsteczkową mniejszą niż średnica porów danego zeolitu.

Inne właściwości:

  • wysoka wymiana jonowa i selektywność
  • odwracalne nawodnienie i odwodnienie
  • wysoka zdolność sorpcji
  • właściwości katalityczne
  • odporność na agresywne nośniki

Parametry techniczne:

Charakterystyka zeolitu – klinoptilolitu

Makroskopowo zeolit z Kučína jest zwartą skałą, jasnozieloną z powłoką muszlową. Wysuszony surowiec ma jasny siwo zielony kolor.

Gęstość: (ciężar właściwy): 2200-2440 kg/m3

Gęstość nasypowa: 1385-1905 kg/m3

Absorpcja wody: 39 %

Porowatość: 24 – 32 %

Częściowa pojemność wymienna NH4: min. 0,65 mol/kg

Całkowita pojemność wymienna NH4: 1,3 mol/kg

Skład chemiczny w wagowych procentach:

SiO2 64,18-75,50% Al2O3 10,93-14,80% MgO 0,29-1,43%  K2O 1,24-4,24%

Fe2O3 0,12-2,45% CaO 1,43-11,68% Na2O 0,10-2,97%

Skład mineralogiczny: Klinoptilolit - 82 - 84 %

Wykorzystanie zeolitu:

Naturalny Mineralny Klinoptilolit jest stosowany w różnych obszarach ze względu na jego specyficzne właściwości fizykochemiczne wynikające z jego wyjątkowej struktury krystalicznej.

  • Rolnictwo
  • EKOLOGIA
  • PRZEMYSŁ