Poľnohospodárstvo

  • Dopĺnková kŕmna látka pre výrobu krmív a premixov 
  • Prísada do podstielok hospodárskych zvierat 
  • Hnojivá 
  • Substráty, pôdne kondicionéry