+421 57 488 06 26 [email protected]

Prírodný zeolit

Zeolit je prírodný minerál s mimoriadnymi fyzikálnymi vlastnosťami, obsahuje špecifický negatívny náboj a voštinová, hubovitá štruktúra.

Prírodný zeolit sa môže pochváliť širokou škálou výhod a aplikácií, od schopnosti absorbovať mykotoxíny, ťažké kovy a amoniak z tráviaceho traktu až po funkciu pomalého uvoľňovania vlhkosti a vody pri úprave pôdy. Zeolit, vytvorený zmesou horúcej, roztavenej lávy a soľného roztoku, je skutočne jedinečný ako zložením, tak aj vlastnosťami.

blank

Chemické zloženie

Prírodný zeolit, klinoptilolit, je hydratovaný hlinitokremičitan katiónov alkalických kovov a kovov alkalických zemín so schopnosťou zamieňať svoje vymeniteľné katióny (Ca II, Mg II, Nal, KI ) za iné. Samotná kryštálová štruktúra tvorí štvorsteny (SiO4)-VI a (AlO4)-V s väzbami Si-O-Si a systémom kanálikov a pórov. Toto sú špecifické fyzikálne a chemické vlastnosti zeolitov.

Vlastnosti zeolitu

Vlastnosti prírodného zeolitu sú založené na výnimočnosti jeho kryštálovej, hubovitej štruktúry. Zeolity sú porézne kryštalické absorbenty s pórmi jednotnej veľkosti. Absorbujú len tie látky, ktoré môžu preniknúť cez póry vo vnútri kryštalickej dutiny. Funguje to perfektne ako selektívna filtrácia, ktorá umožňuje prejsť len tým molekulam, ktorých kritický priemer molekuly je menší ako priemer pórov v danom zeolite.

Vlastnosti

blank

Vysoká iónová výmena
a selektivita

blank

Reverzibilná hydratácia
a dehydratácia

blank

Vysoká absorpčná kapacita

blank

Katalytické vlastnosti

blank

Odolnosť voči
agresívnym médiám

blank

Spojivo mykotoxínov

Využitie Zeolitu

Poľnohospodárstvo

Chov zvierat

Väzba mykotoxínov

Dobré životné podmienky zvierat

Filtrácia vody

Výroba bioplynu

Úprava pôdy

Zlepšenie ľudského trávenia

Technický prehľad

CHARAKTERISTIKA ZEOLITU –
KLINOPTILOLIT

Makroskopicky je zeolit, pochádzajúci z Kučína, kompaktná hornina svetlozelenej farby s lomom lastúr. Sušená surovina má svetlo sivozelenú farbu.

 

Špecifická váha
(špecifická hmotnosť)

2200-2440 kg/m3

Objemová hmotnosť

1385-1905 kg/m3

Absorpcia

39%

Pórovitosť

24 – 32 %

Čiastočná výmenná kapacita NH4

min. 0,65 mol/kg

Celková kapacita výmeny NH4

1,3 mol/kg

Chemické zloženie podľa hmotnosti

Si02 64,18-75,50%

Al203 10,93-14,80 %

MgO 0,29-1,43 %

K2O 1,24-4,24 %

Fe203 0,12-2,45 %

CaO 1,43-11,68 %

Na20 0,10-2,97 %

Minerálne zloženie

Klinoptilolit 82 – 84 %

Využite silu zeolitu

Kontaktujte nás, môžeme vám pomôcť.

Oslovte náš tím priamo na

Navigovať

Domov

Čo je to zeolit?

Naše produkty

Naša spoločnosť

Kontrola kvality

Kontaktujte nás

Ochrana súkromia

Kontaktné údaje

VSK PRO-ZEO sro
Južná trieda 125
SK 040 01 Košice

Výrobný závod
Lom Kučín 139
094 21 Nižný Hrabovec

Certifikáty

blank

Člen skupiny

blank