+421 57 488 06 26 [email protected]

ProSorb

UNIVERZÁLNY ADSORBENT

ProSorb je chemicky odolný vložkový materiál vyrobený z klinoptilolitu, prírodného hlinitokremičitanu, a je určený na viazanie a odstraňovanie priemyselných tekutín vrátane kyselín, zásad, rozpúšťadiel a ich roztokov z dláždených povrchov. Vďaka svojej vysokej absorpčnej schopnosti je ProSorb ideálny pre použitie v priemysle, pri reakcii na úniky ropy, v poľnohospodárstve a lesníctve pri úniku nebezpečných chemikálií a pri reakcii na krízové situácie. ProSorb má chemickú odolnosť voči vode, vodným roztokom anorganických solí, zásadám a kyselinám (okrem HF), ako aj organickým kvapalinám.

ProSorb nie je určený pre aplikácie zahŕňajúce kyselinu fluorovodíkovú (HF) alebo peroxid vodíka (H2O2). ProSorb nie je vhodný na adsorpčné aplikácie na vodných plochách. ProSorb je netoxický a inertný.

Dostupné frakcie 0 – 0,3 mm; 0,3 – 1,0 mm; 0,5 – 1,0 mm 1,0 – 2,5 mm

Dostupné balenie 25 kg papierové vrecia, 1000 kg BIG BAG, voľne ložený

VÝHODY

Účinne absorbuje nečistoty a pachy

Vysoká adsorpčná kapacita

Maximálna chemická stabilita a schopnosť zadržať adsorbované látky

Spôsob zneškodňovania je určený povahou adsorbovanej látky

Zlepšite svoju prevádzku a rast

Kontaktujte nás, poďme spolupracovať.

Navigovať

Domov

Čo je to zeolit?

Naše produkty

Naša spoločnosť

Kontrola kvality

Kontaktujte nás

Ochrana súkromia

Kontaktné údaje

VSK PRO-ZEO sro
Južná trieda 125
SK 040 01 Košice

Výrobný závod
Lom Kučín 139
094 21 Nižný Hrabovec

Certifikáty

blank

Člen skupiny

blank